top of page

ONZE VISIE

Er was eens …

 

Er was eens een mooie boomgaerd waarin allerlei soorten bomen groeiden ; er waren appelbomen, perenbomen, kersenbomen, en nog zoveel meer.  De appelbomen waren weinig veeleisend maar hielden wel van een zonnig plekje, liefst uit de tocht. De perelaar stond het liefst op een plekje waar je zeker was van een voedzame, diep doorlatende grond en de kerselaar tenslotte stelde dan weer hoge eisen : hij vroeg naar een goede vochthoudende, kalkrijke bodem. Er waren gewone bomen bij maar ook bomen die een speciale behandeling vroegen. Zo had elke boom zijn eigen specifieke vraag naar een plekje waar hij zich het beste voelde !

De boomgaerd wist hoe belangrijk het was dat elke boom zijn juiste plekje kreeg. Daarom probeerde hij elke boom goed te leren kennen en te weten te komen wat de boom nodig had om tot volle bloei te komen. Op deze manier kreeg elke boom in de boomgaerd de kans zich te ontwikkelen en uit te groeien tot een mooie en stevige fruitboom.

Onze maatschappij lijkt  ook een beetje op een boomgaard. Elke mens is anders en elke mens heeft iets anders nodig om uit te kunnen groeien tot de persoon die hij of zij vanbinnen is. In de Boomgaerd weten we hoe belangrijk het is om iemand te leren kennen en uit te zoeken wat iemand nodig heeft. Maar soms kan het een hele zoektocht zijn om goed te weten wat iemand nodig heeft, soms worden noden niet gezien of verkeerd begrepen. Dit geldt zeker voor kinderen en voor kinderen/volwassenen met leerstoornissen, autisme of een verstandelijke beperking. Soms kan er zelfs ‘probleemgedrag’ ontstaan vanuit een verkeerd begrijpen van iemand zijn noden en behoeften.

In de Boomgaerd gaan we samen met ouders, school of begeleiders, op zoek naar de specifieke noden van elk kind of volwassene en geven we advies omtrent aanpak en omgang zowel thuis als op school of  binnen de voorziening. Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen zodat elk kind en elke volwassene de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om uit te groeien tot een gelukkige persoon.

bottom of page